Uključenost i odgovornost građana u rješavanju problema odvajanja i propisnog odlaganja otpada od neopisive je važnosti. Građani su potrošači te kao takvi imaju moć i pravo donositi odluke koje proizvode i proizvođače će podržavati, koje navike njegovati i kako će odlučiti pri svakoj kupnji i nabavci.

Odgovorni građani koji svjesno smanjuju otpad, osviješteno kupuju, brinu o odvajanju otpada koji nastaje u njihovom kućanstvu najvažniji su faktor u smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Odgovornost je i obaveza svakog građana da se uključi a koristi su mnogostruke.

Krilatica Recikliraj – u budućnost, okoliš i zdravlje investiraj  jasno prenosi poruku o važnosti odgovornog zbrinjavanja otpada.

Razdvajanje otpada ima niz prednosti koje kada se provode, potiču osjećaj zadovoljstva jer djelujemo na korist cijele zajednice i vlastitu korist a odgovorni i osvješteni građani svjesno pridonose boljoj budućnosti.


 

 

 

 

 

 

 

 

Neke od korisnih posljedica odvajanja otpada i recikliranja su:

 1. Smanjenje računa za komunalne usluge.

 2. Čist okoliš

 3. Doprinos zdravlju kroz očuvanje čistoće zraka, vode, tla i biotopa.

 4. Mogućnosti ušteda i bolje gospodarenje kućnim budžetom

 5. Pružamo dobar primjer najmlađima.

 6. Smanjujemo količine otpada koje završe na odlagalištu i tako direktno čuvamo okoliš od onečišćenih procjednih voda i opasnog stakleničkog plina metana.

 7. Direktno sudjelujemo i pridonosimo drugim mjerama zaštite okoliša: smanjenju emisija stakleničkih plinova, očuvanju bioraznolikosti, očuvanju podzemnih voda i tala, očuvanju klime, očuvanju ozonskog omotača i šumskih pokrova.

 8. Pridonosimo estetskoj vrijednosti krajolika i ugodnijem životu u našim gradovima i općinama, selima

 9. Štitimo okoliš od štetne mikro-plastike, teških metala, različitih otrovnih spojeva

 10. Smanjujemo račun za odvoz otpada i komunalne usluge

 11. Imamo osjećaj zadovoljstva kad postupamo osviješteno i odgovorno u odnosu na zajednicu i prirodu

   

Odgovorno gospodarenje otpadom koji nastaje u kućanstvu investicija je u budućnost zdravlje i okoliš grada ili općine u kojoj živimo. Upravo zato je krilatica projekta Recikliraj- u budućnost, okoliš i zdravlje investiraj!