Djecu i mlade važno je educirati i odgajati tako da aktivno doprinose zaštiti okoliša. Mnogo je aktivnosti u koje se djeca i mladi mogu uključiti, a mogu i sami osmisliti niz zabanvih aktivnosti i mini projekata u koje mogu uključiti prijatelje i obitelj.

 

  • Djeca mogu odvajati i prikupljati korisni otpad.
  • Mogu se međusobno natjecati tko će prikupiti više otpada.
  • Od prikupljene otpadne ambalaže i drugog korisnog otpada mogu izrađivati uporabne predmete.
  • Starija djeca koja se koriste mobitelima i kompjuterom mogu slikati divlja odlagališta i organizirati uz ponoć učiteljai odraslih čišćenje okoliša.
  • Djeca su kreativna i od starih stvari mogu sama napraviti mnoge nove uporabne predmete.