Grad Benkovac

Šetalište kneza Branimira 12

23420 Benkovac, Hrvatska

t: +385 (0)23 684 880

f: +385 (0)23 684 882

e: info@benkovac.hr

Općina Gračac

Park sv. Jurja 1
23 440 Gračac, Hrvatska

t: +385 (0)23 773 007

f:+385 (0)23 773 004

e: gracac@gracac.hr

 

Općina Lovinac

Ulica Svetog Mihovila 11

53244 Lovinac, Hrvatska

t/f: +385 (0)53 681 005

e: opcina@lovinac.hr